روکش دندان

روکش دندان

روکش دندان شیری کودکان با روکش دندان بزرگسالان بسیار متفاوت است، توصیه می شود برای روکش کردن دندان های کودکان به متخصص دندانپزشکی اطفال مراجعه کنید.

 

روکش دندان

 

روکش دندان

روکش دندان های شیری کودکان که در اصطلاح s.s.crown نامیده می شوند از قبل شکل داده شده اند. این روکش ها برای دندان هایی که دچار تخریب بسیار شده اند استفاده می شوند.

اگر ترمیم دندان های کودک زیاد باشد برای پیشگیری از شکستگی ترمیم دندان و پوسیدگی دوباره، بهتر است بر روی دندان ها از روکش مخصوص فلزی استفاده شود.

این روکش های فلزی در انواع و سایز های متفاوت هستند که بر روی دندان چسبانده می شوند.

در مواردی چون : دندان عصب کشی نشده باشد اما به پرکردگی به میزان زیادی نیاز داشته باشد و مقدار زیادی از تاج دندان ازبین رفته باشد،