عوامل لب شکری شدن کودکان

عوامل لب شکری شدن کودکان

عوامل لب شکری شدن کودکان : لب شکری شدن کودکان نوعی ناهنجاری است که به صورت مادرزادی ایجاد می شود و ناشی از رشد غیر طبیعی صورت در طی دوران بارداری می باشد.

نتایجی که از تحقیقات انجام شده بدست آمده است به این موضوع اشاره می کند که عواملی چون عوامل محیطی، روانی، هیجانی ، ارثی و ... از عوامل مهم برای ایجاد شکاف لب و کام در کودکان می باشند.

 

عوامل لب شکری شدن کودکان

 

شکاف لب و کام چیست ؟

شکاف لب و کام به منظور وجود فضای غیر طبیعی در لب بالا می باشد.

عامل ارثی در لب شکری شدن کودکان

طی پژوهش ها و تحقیقات صورت گرفته ، محققان به این نتیجه رسیده اند که در حدود ۳۳ % تا ۳۶ %