فلورایدتراپی در کودکان

فلورایدتراپی در کودکان

انجام فلورایدتراپی در کودکان یکی از مهم ترین خدمات دندانپزشکی اطفال می باشد که جهت جلوگیری از پوسیدگی دندان انجام می شود.

فلورایدتراپی چیست ؟

فلوراید در واقع نوعی ماده معدنی می باشد که مى توان آن را به منابع آب طبیعی اضافه نمود و به همین علت هیچ عارضه ای برای کودک ندارد.

این ماده علاوه بر آب در خمیر دندان ها و دهانشویه ها نیز وجود دارد.

البته باید بگوییم که این ماده باید میزان مشخصی استفاده شود به همین منظور می توانید از متخصص دندانپزشکی اطفال کمک بگیرید.