پیام‌های بهداشت و سلامت دهان

پیام‌های بهداشت و سلامت دهان

بنیان برخوردار بودن کودکان و نوجوانان از دندان‌های دائمی سالم در نخستین سال‌های زندگی نقش می‌بندد. رژیم غذایی نامناسب، عادت‌های غذایی نادرست و مسواک زدن اشتباه یا ناکافی در دو سال نخست زندگی منجر به پوسیدگی دندان‌های کودکان می‌شود. پوسیدگی دندان‌های شیری احتمال خراب شدن دندان‌های دائمی را نیز افزایش می‌دهد.(پیام‌های بهداشت و سلامت دهان )

 

پیام‌های بهداشت و سلامت دهان

پیام‌های بهداشت و سلامت دهان

 

بنابراین آموزش شیوه مراقبت از دهان و دندان‌ها به کودکان، رشد دندان‌هایی سالم و محکم را تضمین می‌کند. والدین در