حجازی

آسم و تنگی نفس کودکان و دندانپزشکی

آسم و تنگی نفس کودکان و دندانپزشکی عارضه‌های تنفسی ریه‌ها را درگیر می‌کند و توانایی کودک برای نفس کشیدن را مختل می‌سازد . بعضی عارضه‌های تنفسی ژنتیک ...