حجازی

آفت دهان لب و زبان در کودکان علت علائم و درمان سریع آن

آفت دهان لب و زبان در کودکان علت علائم و درمان سریع آن آفت دهان بیماری‌ است که باعث ایجاد زخم‌های کوچک در دهان ، خصوصاً داخل لب ، روی گونه‌ها ...