آلرژی در دندانپزشکی

آلرژی در دندانپزشکی

آلرژی در دندانپزشکی آلرژی واکنشی است که فرد به مواد خاصی پیدا می کند. استفاده از برخی مواد باعث می شود سیستم ایمنی بدن فعال شود و حساسیت ایجاد کند. آلرژی ...