آیا باید دندان لق کودک را بکشیم

آیا باید دندان لق کودک را بکشیم

آیا باید دندان لق کودک را بکشیم : به دلیل این که کودکان در سنین رشد هستند هر گونه مشکلی که برای سلامتی آن ها رخ دهد، در رشد آن ها تاثیر منفی می گذارد.