ارتودنسی پیشگیری

ارتودنسی پیشگیری

متخصص دندانپزشکی کودکان به والدین توصیه می کند، کودک را در سنین شش سالگی به متخصص ارتودنسی ببرند تا مشکل فکی، دندانی وجود داشت با ارتودنسی پیشگیری برطرف شود