ارتودنسی کودکان

ارتودنسی کودکان

ارتودنسی کودکان : ریشه نامرتبی های دندان و ناهنجاری های فکی از کودکی است به همین علت با مراجعه دوره ای به متخصص دندانپزشکی کودکان والدین می توانند از بروز