حجازی

اقدامات ضروری در موارد افتادن دندان کودک از فک

اقدامات ضروری در موارد افتادن دندان کودک از فک دندان‌های شیری خیلی راحت‌تر از دندان‌های دائمی می‌افتند ، زیرا عاج بخش بالایی دندان که در دهان قابل ...