حجازی-۰

انواع فضا نگهدارنده بجای دندان شیری در کودکان و هزینه آن

انواع فضا نگهدارنده بجای دندان شیری در کودکان و هزینه آن فضا نگهدارنده جا را برای رویش دندان‌های دائمی حفظ می‌کند . اگر دندان شیری کودک زودتر از ...