اوتیسم و دندانپزشکی کودکان

اوتیسم و دندانپزشکی کودکان

اوتیسم و دندانپزشکی کودکان : والدین به این امر باید توجه داشته باشند، در صورتی که کودک شان مبتلا به بیماری اوتیسم است بیشتر به بهداشت دهان و دندان آن ها توجه کنند و آن ها را برای معاینه به بهترین دندانپزشک اطفال ببرند تا سلامت دهان و دندان آن ها حفظ شود.