حجازی

اولین معاینه دهان و دندان کودکان

اولین معاینه دهان و دندان کودکان اولين مراجعه کودکان به دندانپزشکی زمانی است كه اولین دندان شيري انها مي رويد كه اين زمان معمولاً در حدود ٦ ماهگي مي باشد ...