حجازی

بیحسی موضعی و بیهوشی در دندانپزشکی

بیحسی موضعی و بیهوشی در دندانپزشکی یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های کسانی که به دندانپزشکی مراجعه می‌کنند ، نگرانی در مورد دردناک بودن درمان‌های ...