تبخال در کودکان

تبخال در کودکان

تبخال در کودکان نوعی بیماری واگیر دار می باشد که عامل اصلی آن ویروس هرپس است که بسیار از والدین تصور می کنند که این بیماری باید همان تظاهراتی که در...