ترمیم دندان با آمالگام

ترمیم دندان با آمالگام

ترمیم دندان با آمالگام آمالگام آلیاژی است که از فلزاتی مانند جیوه، نقره، قلع و مس تهیه می شود . ترمیم دندان با آمالگام یکی از روش هایی است که در ...