ترمیم دندان کودکان با کامپوزیت

ترمیم دندان کودکان با کامپوزیت

ترمیم دندان کودکان با کامپوزیت :یکی از پر کاربرد ترین روش هایی است که در دندانپزشکی از آن استفاده می شود. ترمیم دندان با مواد متفاوتی از جمله : کامپوزیت