حجازی

تنفس دهانی نفس کشیدن از راه دهان در کودکان

تنفس دهانی نفس کشیدن از راه دهان در کودکان تنفس از راه دهان در کودکان بسیار جدی‌تر از بزرگسالان است . کودکانی که از طریق دهان نفس می‌کشند به مرور سلامتی ...