جرمگیری دندان

جرمگیری دندان

جرمگیری دندان از جمله روش هایی است که باعث حفظ زیبایی و سلامت دندان می شود، جرمگیری در دوران رشد کودک از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که با جمع شدن جرم و پلاک بر روی دندان ، کودک دچار التهاب لثه و پوسیدگی دندان می شود.