دندانپزشک متخصص کودکان

دندانپزشک متخصص کودکان

بعد از رويش اولين دندانهاى شيرى كودكان در سن ٦ ماهگى، به والدين توصيه مى شود كودك خود را نزد بهترين دندانپزشک متخصص کودکان ببرند تا اطلاعاتى در رابطه با نحوه و ترتيب رويش دندانهاى شيرى، نحوه مراقبت از دندانها و نوع تعذيه كودكان دريافت كنند.