دیر در آمدن دندان شیری

دیر در آمدن دندان شیری

دیر در آمدن دندان شیری : اولين دندان های شیری در حدود ٦ ماهگی رشد كرده و در سنین ۶ الي ۷ سالگی اولين دندان شيري می افتد و دندان های دائمی جای آن