سلولیت دندانی در کودکان

سلولیت دندانی در کودکان

سلولیت دندانی در کودکان در واقع نوعی عفونت می باشد که در بافت لثه و دندان منتشر می شود و با تورم در صورت گردن همراه است، با توجه به اهمیت آگاهی...