خانم دکتر حجازی

سن مناسب برای ارتودنسی کودکان

سن مناسب برای ارتودنسی کودکان ارتودنسی برای کودکان بر حسب نوع درمان مورد نياز در زمان هاي مختلفي صورت مي گيرد. در این مقاله درباره ی سن ...