حجازی

شکستگی فک در کودکان

شکستگی فک در کودکان كودكان به ويژه كودكان زير ٥ سال ، بيش از بزرگسالان در معرض شکستگی فک هستند. در این مقاله به شکستگی فک در کودکان می پردازیم ...