طریقه نگهداری دندان شیری

طریقه نگهداری دندان شیری

زمانی که سن کودک به ۶ ماهگی می رسد اولین دندان او رشد می کند، رشد مابقی دندان ها تا ۳ _ ۲ سالگی کامل می شود. در این مقاله درباره طریقه نگهداری دندان شیری...