علت حساسیت دندانی در کودکان

علت حساسیت دندانی در کودکان

علت حساسیت دندانی در کودکان : اگر لایه ی مینای دندان دچار ساییدگی یا نازکی شود دندان ها پوسیده می شوند زیرا این لایه وظیفه ی محافظت کردن ...