علت زود دندان درآوردن نوزاد

علت زود دندان درآوردن نوزاد

علت زود دندان درآوردن نوزاد : نوزادان از زمان ۳ ماهگی شروع به خاریدن لثه می کنند کودک دچار آب ریزش از دهان می شوند این موضوع به دلیل ریفلاکس بیولوژیک است.