حجازی

علت و درمان تحلیل لثه در کودکان

علت و درمان تحلیل لثه در کودکان لثه شامل بافتی است که در غشاء مخاطی و بالای آرواره درون دهان قرار گرفته است . تحلیل لثه یکی از مشکلاتی است ...