فلوئوروزيس چیست

فلوئوروزيس چیست

فلوئوروزيس چیست ؟ در زمانی که دندان های کودکان در حال رشد و تکامل هستند، ممکن است مقدار زیادی فلوراید دریافت کرده باشند که باعث نقص در مینای دندان شود .