فلوئوروزيس

فلوئوروزيس

فلوئوروزيس دندانی به تغییر رنگ دادن دندان ها در اثر مصرف بیش از حد فلوراید گفته می شود.دندان های ما انسان ها از ساختار بلوری شکل تشکیل شده اند ...