قطره آهن و پوسیدگی دندان کودکان

قطره آهن و پوسیدگی دندان کودکان

قطره آهن یک عنصر بسیار ضروری برای سلول های بدن می باشد که جزء اصلی تشکیل دهنده هموگلوبین در گلبول های قرمز محسوب می شود که نقش اصلی در اکسیژن رسانی به سلول های بدن را ایفا می کنند.