لق شدن دندان شیری

لق شدن دندان شیری

لق شدن دندان شیری یکی از مواردی می باشد که به دلایل مختلف کودکان با آن مواجه می شوند، در این مواقع والدین دودل می مانند که آیا دندان لق شده را بکشند...