لیزر در دندانپزشکی

لیزر در دندانپزشکی

استفاده از لیزر در دندانپزشکی کمی دیرتر از سایر درمان ها مورد استفاده قرار گرفت ولی با این وجود انقلاب بزرگی در دندانپزشکی کودکان و بزرگسالان ایجاد کرده است که همچنان ادامه دارد. در روش های قدیمی دندانپزشکی اطفال به علت درد ، خونریزی ، بخیه و غیره...