متخصص ارتودنسی اطفال کرج

متخصص ارتودنسی اطفال کرج

متخصص ارتودنسی اطفال کرج : بهتر است بدانید اولين ويزيت ارتودنسى كودكان در سن ٧ سالگى انجام مى شود. بسيارى از مشكلات در اين سن قابل شناسايي هستند.