دندان پزشکی کودکان

دکتر حجازی

متخصص دندانپزشكى كودكان در كرج و فرديس

فهرست مطالب

متخصص دندانپزشكى كودكان در كرج و فرديس

متخصص دندانپزشكى كودكان در كرج و فرديس : با پيشرفت جوامع شهرى،امروزه امور درمانى نيز توسعه زيادى پيدا كرده و به سمت تخصصى شدن حركت نموده است.دندانپزشكى نيز در سالهاى اخير در جامعه نقش پررنگ ترى يافته است و نسلهاى جديد جامعه ما به انجام امور دندانپزشكى اهميت بيشترى مى دهند.

از جمله شاخه هاى دندانپزشكى كه در سال هاى اخير مورد توجه قرار گرفته است دندانپزشكى كودكان ( دندانپزشكى اطفال ) مى باشد. دندانپزشكى كودكان تفاوت هايى با دندانپزشكى بزرگسالان دارد.

متخصص دندانپزشكى كودكان در كرج و فرديس

در دندانپزشكى بزرگسالان فرد با علم به اينكه دندانهاى وى دچار مشكل مى باشند و اين موضوع را بايد حل كرد، به دندانپزشكى مراجعه مى كند اما در دندانپزشكى كودكان معمولا” اينگونه نيست و والدين، كودك خود را به دندانپزشكى كودكان مى برند و مهمترين نكته در دندانپزشكى كودكان،همين كنترل رفتارى روى كودك و موفقيت در جلب همكارى وى براى انجام درمانهاى دندانپزشكى است.

اهميت دندانپزشكى كودكان

هنوز در نگاه برخى از مراجعين،اهميت مراجعه كودك به دندانپزشك كودكان جاى سوال دارد.از ديد برخى از افراد عامه دندانهاى شيرى مى افتند و ترميم و يا كلا” تلاش براى نگهدارى آنها ارزشى ندارد؛در صورتى كه موضوع كاملا” برعكس است.

اولا” دندانهاى شيرى زيربناى دندانهاى دايمى مى باشند ودر صورتى كه دندانهاى شيرى دچار عفونت شوند، سلامت جوانه دندان هاى دايمى نيز تحت تاثير قرار مى گيرد و احتمال معيوب شدن دندانهاى دايمى وجود خواهد داشت. حتى ضربه به دندانهاى شيرى نيز مى تواند به دندان دايمى زيرين منتقل شده و موجب آسيب به آنها شود.

از طرفى ديگر روند رويش دندانهاى شيرى نيز بايستى كاملا” تحت نظر قرار گيرد تا دندان هاى دايمى زيرين در موقعيت مناسبى رويش پيدا كنند و مانع رويشى موجب نهفته شدن آنها نشود.حتى ترتيب ريختن دندان هاى شيرى و رويش دندان هاى دايمى نيز جهت جلوگيرى از مشكلات ارتودنسي بايستى تحت نظارت باشد كه اصطلاحا” به اين  ارتودنسي ، ارتودنسي پيشگيرى گفته مى شود.

تفاوت دندانپزشكى كودكان با دندانپزشك بزرگسالان

همانطور كه عنوان شد مهمترين تفاوت در اين است كه در اين نوع دندانپزشكى عموما” كودك توسط والدين براى درمان برده مى شود و خود كودك معمولا” انگيزه و ديدى از آنچه براى سلامتى وى لازم مى باشد،ندارد.

همين نكته نيز سرآغاز مهمترين و دشوارترين بحث دندانپزشكى كودكان يعنى “جلب همكارى كودك” مى باشد.البته آمار نشان مى دهد كه در اكثر كودكان مى توان با روشهاى كنترل رفتارى مخصوص،همكارى آنان را براى انجام دندانپزشكى جلب نمود اما تعداد كودكانى كه براى دندانپزشكى همكارى نمى كنند كم نيست و از اينجاست كه مشكل شروع مى شود.

نبايستى براى كودكانى كه اصطلاحا” “غيرهمكار”شناخته مى شوند به هرنحو و باهر سختى كار دندانپزشكى را تحميل كرد چرا كه موجب ايجاد ذهنيت منفى براى كودك مى شود كه همين ذهنيت موجب مى شود فرد تا آخر عمر به دندانپزشكى واكنش منفى نشان دهد. متخصص دندانپزشكى كودكان در كرج و فرديس

در اين شرايط راه حل هاى متفاوتى ارائه مى شود كه مهمترين آن” دندانپزشكى تحت بيهوشى”مى باشد.در دندانپزشكى بيهوشى بدون آنكه استرس كودك نسبت به دندانپزشكى برانگيخته شود،تمام دندانهاى وى در يك جلسه تحت درمان قرار مى گيرند.

دندانپزشكى تحت بيهوشى در كرج

بسيارى از كودكان به دليل سن كم ، قادر به همكارى با دندانپزشك نبوده وامكان درمان دندانپزشكى براى آنها وجود ندارد، اما گاهى والدين به دليل وجود درد در كودكان تمايل به انجام درمان تحت هر شرايطى را دارند.

متخصص دندانپزشكى كودكان ، درمان دندانپزشكى كودكان تحت اين شرايط را به هيچ وجه توصيه نمى كند. درمان دندانپزشكى كودكان در شرايط پرتنش اثرات روحى و روانى بر روى كودك خواهد داشت. بنابراين متخصص دندانپزشكى كودكان به والدين توصيه مى كند درمان اين كودكان تحت بيهوشى انجام شود.

در درمان دندانپزشكى تحت بيهوشى كودكان طي يك جلسه تمامى دندانهاي پوسيده درمان مى شوند. دكتر ماندانا حجازى متخصص دندانپزشكى كودكان در كرج و فرديس ، در كلينيك تخصصى دندانپزشكى كودكان خود كودكان نيازمند درمان دندانپزشكى با بيهوشى در كرج را پذيرش مى نمايد.

عوارض بيهوشى در دندانپزشكى  كودكان

زمانى كه متخصص دندانپزشكى كودكان درمان دندانپزشكى با بيهوشى را پيشنهاد مى كند، بسيارى از والدين در رابطه با عوارض بيهوشى در دندانپزشكى كودكان اظهار نگرانى مى كنند.

استفاده از بيهوشى براى درمان دندانپزشكى براي بسيارى از والدين ايجاد نگرانى مى كند اما متخصص دندانپزشكى اطفال به والدين توضيح خواهد داد كه در صورت سالم بودن كامل كودك و عدم وجود سابقه بيماريهاى قلبى ، مغز و اعصاب و غيره خطرى كودك را تهديد نخواهد كرد و دندانپزشكى تحت بيهوشى عوارضى نخواهد داشت.

اما با اينحال براى درمان دندانپزشكى با بيهوشى قبل از انجام درمان، آزمايش كامل خونى از كودك گرفته مى شود و با يك متخصص اطفال مشاوره خواهد شد. در صورتى كه نتايج آزمايش و مشاوره هيچگونه خطرى در كودك را نشان ندهند، درمان دندانپزشكى با بيهوشى انجام خواهد گرفت.متخصص دندانپزشكى كودكان در كرج و فرديس

هزينه بيهوشى دندانپزشكى

دندانپزشكي تحت بيهوشى از جمله درمانهايي است كه  امروزه جاى خود را در دندانپزشكى كودكان باز نموده است. بسيارى از والدين پس از اينكه دندانپزشكي با بيهوشى براى كودك آنها توصيه مى شود، سوالات بسيارى در ذهن آنها ايجاد مى شود، از جمله  اينكه آيا دندانپزشكي با بيهوشي براى كودك خطرناك است ؟

كه اين سوال  پيش تر پاسخ داده شد. سوال ديگر اين است كه هزينه بيهوشى دندانپزشكى چقدر است؟  پاسخ اين سوال اين است كه از انجايي كه تمامى دندانهاي كودك در طي يك جلسه درمان خواهد شد ، هزينه بيهوشى دندانپزشكى مجموع  هزينه درمانهاى صورت گرفته به علاوه هزينه بيهوشى در كلينيك بيهوشى دندانپزشكى خواهد بود.

هزينه درمانهاي دندانپزشكي صورت گرفته بسته به تعداد دندانها، نوع كار دندانپزشكي  آنها، دستمزد دندانپزشك متفاوت خواهد بود. هزينه بيهوشي نيز بسته به دستمزد متخصص بيهوشي ، مدت زمان بيهوشي متفاوت خواهد بود.

متخصص دندانپزشكى كودكان در كرج و فرديس

كلينيك دندانپزشكى تحت بيهوشى در كرج

درمان دندانپزشكي با بيهوشي  كودكان تنها بايد توسط متخصص دندانپزشكى كودكان در كرج و فرديس انجام بگيرد. چندين كلينيك دندانپزشكى در كرج با همكارى متخصصين دندانپزشكى كودكان ،درمان دندانپزشكي با بيهوشي را ارائه مى كنند.

به دليل اهميت درمان دندانپزشكي كودكان توسط دندانپزشك متخصص، توصيه مى شود والدين براى انجام درمان دندانپزشكي تحت بيهوشي، به متخصص دندانپزشكى كودكان مراجعه نمايند.

والدين پس از مراجعه به متخصص دندانپزشكى كودكان در كرج و فرديس ،در صورتى كه كودكشان نياز به درمان دندانپزشكى تحت بيهوشي داشته باشد، به يكى از كلينيك هاى دندانپزشكي تحت بيهوشىي در كرج ارجاع داده خواهند شد. تعدادى  كلينيك دندانپزشكى تحت بيهوشى در كرج درمان دندانپزشكى تحت بيهوشي را به ببماران ارائه مى كنند.

دندانپزشكى تحت بيهوشى در كرج

درمان دندانپزشكي تحت بيهوشي از جمله درمانهاى تخصصى دندانپزشكي كودكان است. زمانى كه كودك توانايي متخصص دندانپزشكى كودكان در كرج و فرديسبرقراري ارتباط با دندانپزشك را نداشته باشد، متخصص دندانپزشكي كودكان  به والدين توصيه مى كند كه درمان دندانپزشكي تحت بيهوشي براى آنها انجام شود.

دندانپزشكى تحت بيهوشى در كرج نيز مدتى است كه توسط متخصص دندانپزشكى كودكان در كرج و فرديس براى بيماران انجام مى شود. دندانپزشكى تحت بيهوشى در كرج در كلينيك هاى دندانپزشكى كرج كه  داراي شرايط استاندارد و تأئيد شده مى باشند، ارائه مى شود.

در اين درمانگاه هاي دندانپزشكى درمان دندانپزشكى تحت بيهوشي توسط متخصص دندانپزشكى كودكان در كرج و فرديس و زير نظر متخصص بيهوشى بر روي كودك انجام مى گيرد.

تعداد اين كلينيك هاي دندانپزشكى در كرج محدود مى باشند، بنابراين بهتر است قبل از انتخاب اين درمانگاه هاي دندانپزشكي، با متخصص دندانپزشكي كودكان در كرج مشاوره نمائيد ، چرا كه اكثر متخصصين دندانپزشكى كودكان كرج با اين كلينيك هاي دندانپزشكي تحت بيهوشي كرج كار كرده اند و از امكانات و شرايط انجام دندانپزشكي بيهوشي توسط آنها آشنايي كامل دارند.

در نهايت بايد كفت براي انجام درمان دندانپزشكي بيهوشي بايستي با متخصص دندانپزشكى كودكان در كرج و فرديس هماهنگي انجام دهيد تا كلينيك دندانپزشكي تحت بيهوشي.

دندانپزشك كودك

اما چه كسى صلاحيت انجام كار دندانپزشكى روى كودك را دارد؟

همان طور كه توضيح داده شد در بحث دندانپزشكى كودكان،بيش از آنكه مهارت فنى دندانپزشك كودك اهميت داشته باشد،توانايى وى در كنترل رفتارى كودكان و ارتباط گيرى دندانپزشك با كودك مهم مى باشد. جداى خصوصيات مناسب رفتارى يك دندانپزشك كودك كه پيش شرط موفقيت وى در دندانپزشكى كودكان مى باشد، قسمت عمده اى از اين مهارت آموختنى و اكتسابى مى باشد.

يك دندانپزشك بزرگسال خوب لزوما” يك دندانپزشك كودك خوب نيست.براى انجام دندانپزشكى روى كودكان ( اطفال ) يك دندانپزشك بايستى بصورت علمى و عملى توانايى برقرارى ارتباط با كودكان را بياموزد و بداند كه در مواجهه با كودكان داراى خصوصيات مختلف،توانمندى ويژه اى ارائه كند. بنابراين تنها يك متخصص دندانپزشكى كودكان به دليل آموزه هاى چندساله خود قادر خواهد بود.

متخصص دندانپزشكى كودكان در كرج و فرديس :

به دليل اهميت درمان دندانپزشكى كودكان و مهارت مورد نياز براي درمان كودكان ، يك شاخه تخصصى به نام دندانپزشكى كودكان در رشته دندانپزشكى ايجاد شد. يك دندانپزشك پس از اتمام دوره دندانپزشكى عمومى در آزمون ورودى تخصص دندانپزشكى شركت مى كند و در صورت موفقيت در اين ارزيابى مى تواند وارد دوره هاى تخصصى دندانپزشكى شود.

از جمله تخصص هاى دندانپزشكى ، دندانپزشكى كودكان ( دندانپزشكى اطفال ) مى باشد كه گذراندن اين دوره تخصصى سه سال به طول مى انجامد.در اين دوره سه ساله،يك دندانپزشك مهارتهاى مربوط به انجام درمان تخصصى دندانپزشكى كودكان را مى آموزد.متخصص دندانپزشكى كودكان در كرج و فرديس

يك متخصص دندانپزشكى كودكان در طى دوران آموزش تخصصى خود يك سرى آموزشهاى خاص جهت كنترل رفتارى كودكان را فرامى گيرد و بر اساس اين تعليمات تئورى و عملى توانمندى جلب همكارى كودكان جهت انجام دندانپزشكى را كسب مى نمايد.

متخصص دندانپزشكى اطفال

اصولا” نمى توان بازه زمانى براى محدوده عملكرد يك متخصص دندانپزشک كودكان تصور كرد.يك كودك حتى از هنگام تولد مى تواند نياز به دندانپزشكى اطفال داشته باشد(در اين رابطه ويديوى كشيدن دندان شيرى نوزادى توسط دكتر حجازى در يك نوزاد ٧روزه را در ويديوهاى وبسايت ببينيد).

براى همين شايد بتوان متخصص دندانپزشكى كودكان را متخصص دندانپزشكى اطفال نيز ناميد.متخصص دندانپزشكى كودكان ( يا متخصص دندانپزشكى اطفال ) تا ١٢سالگى كه آخرين دندان هاى شيرى كودك مى افتند،مسئوليت سلامت دندانهاى كودكان را بر عهده دارد.

به علاوه متخصص دندانپزشكى اطفال طيف وسيعي از درمان ها از فيشور سيلانت و فلورايدتراپى تا ترميم و عصب كشى دندانها را براى كودكان انجام مى دهد. بنابراين اهميت درمان توسط متخصص دندانپزشكى اطفال در اين هنگام مشخص مى شود؛ زيرا يك دندانپزشك نمى تواند تمامى درمانهاي مورد نياز يك كودك را انجام دهد و بنابراين كودك را براى انجام برخى از درمانها نزد متخصص دندانپزشكى كودكان ارجاع مى دهد.

اما توجه به اين نكته حائز اهميت است كه به دليل عدم آماده سازى مناسب كودك در جلسات اوليه  براى انجام درمان هاى دندانپزشكى، ممكن است بعد از ارجاع كودك به دندانپزشك متخصص اطفال، ايجاد همكارى در كودك سخت باشد و براى انجام درمان، نياز به استفاده از روش هاى ديگر مانند دندانپزشكى كودكان تحت بيهوشى باشد.

متخصص دندانپزشكى كودكان در كرج و فرديس

ليست متخصصين دندانپزشكى كودكان در كرج كه نام خود را در پايگاه اطلاعاتى و اينترنتى اين شهر ثبت نموده اند به شرح زير است:

  • دكتر ماندانا حجازى
  • دكتر اكرم ابراهيمى
  • دكتر آوين فتاحى
  • دكتر فيروزه نيك برش
  • دكتر فدرا يوسف پور
  • دكتر احمد جعفري
  • دكتر مسعود كيانى
  • دكتر مژگان بهامين پور

 

متخصص دندانپزشكى كودكان در فرديس

شهرستان فرديس كرج يكى از  شهرستان هاي پرجمعيت اطراف كرج مى باشد. اين شهرستان عليرغم جمعيت بالاى خود و به تبع آن نيازهاى درمانى بالاخص دندانپزشكى، متاسفانه هيچ متخصص دندانپزشكى كودكانى كه در مطب دندانپزشكى كودكان مشغول به كار باشد، نداشته و بيماران براى درمان دندانپزشكى كودكان خود، به كلينيك هاى دندانپزشكى بزرگسالان مراجعه مى كنند.متخصص دندانپزشكى كودكان در كرج و فرديس

دندانپزشكى كودكان در كلينيك دندانپزشكى بزرگسالان يا كلينيك دندانپزشكى كودكان ؟

بسيارى از كلينيك هاى دندانپزشكى بزرگسالان، اقدام به درمان دندانپزشكى كودكان مى نمايند. معمولاً اين درمانها در محيط درمانى بزرگسالان براي كودكان انجام ميپذيرد.

در اين كلينيك ها معمولاً محيط مجزايي براى كودكان وجود ندارد؛ كودكان در كنار بزرگسالان درمان مى شوند كه اين شرايط سبب مى شود كودكان بسيارى از صدا ها و وسايلى را كه معمولاً در جلسات اول ممكن است براى او ترسناك باشد را ببيند و بشنود و اين موضوع بر روى همكارى او تأثير بگذارد.

در صورتى كه محيط درمانى كودكان بايد داراى شرايط خاصى باشد. كلينيك دندانپزشكى كودكان بايد داراى محيطي براي بازى كودكان باشد تا كودكان با گذراندن وقت در آن و در كنار دوستان و همسالان خود، متوجه گذشت زمان نشوند.

اتاق درمان در كلينيك هاى دندانپزشكى كودكان بايد داراى تصاوير شخصيت هاى كارتونى مورد علاقه كودكان باشد. بنابراين تنها درمانگاه هاى دندانپزشكى كودكان كه داراى اين ويژگي ها باشد، مكان مناسبى براى درمان دندانپزشكى كودكان مى باشد و با ايجاد احساس آرامش در كودكان، آنها را براى انجام درمان آماده مى ساازد.

متخصص دندانپزشكى كودكان در كرج و فرديس

 كلينيك دندانپزشكى كودكان در كرج ( درمانگاه دندانپزشكى كودكان كرج )

كلينيك دندانپزشكى كودكان دكتر حجازى در كرج ، بهترين كلينيك دندانپزشكى كودكان از ابتداى تولد تا نوجوانى كودكان مى باشد؛ زيرا در اين كلينيك دندانپزشكى، كودكان از همان ابتداى رويش دندانها تحت نظر متخصص دندانپزشكى كودكان قرار مى گيرند؛ در ادامه و با افزايش سن نيز درمان انها نيمه كاره نمى ماند و به متخصص ارتودنسى مجموعه ارجاع مى شود. همانطور كه اشاره شد اين كلينيك تخصصى دندانپزشكى كودكان تنها كلينيك دندانپزشكى كودكان در كرج مى باشد كه به طور همزمان متخصص ارتودنسي كودكان و متخصص ارتودنسى بزرگسالان در آن حضور دارند.

ثبت نام
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد درون خطی
دیدن همه سوالات