مراقبت از فضا نگهدارهای دندان کودکان

مراقبت از فضا نگهدارهای دندان کودکان

مراقبت از فضا نگهدارهای دندان کودکان :دندان های شیری برخلاف عقیده ی بسیاری از افراد بی ارزش نمی باشند، بلکه به کودکان در خوردن غذا و صحبت کمک بسیار می کنند.