مراقبت دهانی بیماران هموفیلی

مراقبت دهانی بیماران هموفیلی

بیماران هموفیلی در اعمال مختلف دندانپزشکی نیازمند توجه و مراقبت های خاصی می باشند، در این مقاله قصد داریم درباره مراقبت دهانی بیماران هموفیلی به بیان توضیحاتی بپردازیم.