ملاحظات دندانپزشکی در بیماران قلبی

ملاحظات دندانپزشکی در بیماران قلبی

ملاحظات دندانپزشکی در بیماران قلبی بر اساس تحقیقاتی که انجام شده است بیماری لثه امکان دارد یکی از فاکتور های جدی برای بیماری قلبی باشد ...