دندان پزشکی کودکان

دکتر حجازی

هماتوم رویشی

 

 هماتوم رویشی : کودکی ۹/۵ ساله، با شکایت از کبودی در ناحیه دندان نیش شيري سمت چپ فک بالا مراجعه کرد ، اما بيمار سابقه هيچگونه درد و ناراحتي را در اين ناحيه ابراز نكرده بود. در بررسي تاريخچه ، والدين بيمار ابراز كردند كه  اين ضايعه ٢ هفته قبل ايجاد شده و هيچگونه تغييري در اندازه ضايعه ايجاد نشده و هيچ علامتي نداشته است. اما ظاهر ضايعه براي والدين نگران كننده بود. در معاینه کلینیکی دندانهای آسیاب اول و دوم شیری همان سمت درمان عصب کشی و ترمیم آمالگام شده بودند.

 

این دندانها علامتی نداشته و در رادیوگرافی تهیه شده ریشه های انها به طور طبیعی در حال تحلیل بودند. در رادیوگرافی پانورامیک، در ناحیه تاج دندان نیش دائمی همان سمت یک لوسنسی( یک ناحیه تبره اطراف تاج دندان ) دیده می شد.

کیست رویشی یا هماتوم رویشی

پس از بررسی های انجام شده، به نظر می رسید ضایعه مورد بررسی هماتوم رویشی باشد. کیست رویشی یا هماتوم رویشی نوعی از کیست دنتی ژروس ( نوعی کیست تکاملی ) در دندانهای شیری یا دائمی در حال رویش می باشد. در صورتی که خونریزی در فضای کیست ایجاد شود، این ضایعات تحت عنوان هماتوم رویشی نامیده می شوند. در اکثریت موارد نیازی به درمان نیست و با رویش دندان برطرف خواهند شد. در این مورد نيز بعد از خارج کردن دندان نیش شیری، ضایعه برطرف شد كه در تصوير زير، دندان نيش دائمي رويش  يافته و برطرف شدن  ضايعه بعد از كشيده شدن دندان نيش شيري با فلش سياه نشان داده شده است.

 

دکتر ماندانا حجازی
متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان – دارای بورد تخصصی، عضوو هیئت علمی دانشگاه

( ارتودنسی اطفال – فیشور سیلانت – فلوراید تراپی – فضانگهدارها – روکش دندان شیری – عصب کشی دندان شیری – دنـدانپزشکی تحت بیهـوشی )