وسایل و تجهیزات ارتودنسی

وسایل و تجهیزات ارتودنسی

وسایل و تجهیزات ارتودنسی متخصص ارتودنسی ، دندان ها را با استفاده از وسایل و تجهیزات متفاوت مانند بریس های فلزی ، بریس های سرامیکی دیمون ، بریس لینگوال ...