پر کردن دندان کودکان

پر کردن دندان کودکان

پر کردن دندان کودکان یکی از پر کاربردترین روش های ترمیم دندان می باشد که بر روی دندان های شیری و دائمی انجام می شود. درد دندان در کودکان زمانی ایجاد می شود