پر کردن دندان

پر کردن دندان

پر کردن دندان : بسیارى از والدین تصور مى کنند که به این دلیل که دندان هاى شیرى مى افتند، در صورت ایجاد پوسیدگى نیازى به درمان ندارند و باید صبر کرد...