پوسیدگی دندان در کودکان

پوسیدگی دندان در کودکان

پوسیدگی دندان در کودکان زمانی ایجاد می شود که کودک مقدار زیادی کربوهیدرات ها استفاده کند، کربوهیدرات ها اسیدی در دهان تولید می کنند که باعث ایجاد پوسیدگی...