درمان دندانپزشكى تحت بيهوشي

درمان دندانپزشكى تحت بيهوشي

درمان دندانپزشكي تحت بيهوشي : بيمار كودكى ٥/٣ ساله بود كه به دليل وجود درد و ناراحتى در دندانهاى خود به مطب مراجعه نموده بود. به دليل سن كم و عدم همكارى ...