Author Archive

عصب کشی دندان کودکان

عصب کشی دندان کودکان

عصب کشی دندان کودکان

عصب کشی دندان کودکان یکی از روش های ایمن برای حفظ دندان آسیب دیده و رفع پوسیدگی و غیره می باشد، شاید هنگامی که دندانپزشک کودکان این روش درمانی را تجویز نماید این سوال در ذهن والدین ایجاد شود که چه نیازی به عصب کشی دندان شیری می باشد؟

باید بگوییم که سلامت و حفظ دندان های شیری همانند سلامتی و حفظ دندان های دائمی در کودک حائز اهمیت می باشد به همین علت تا جایی که ممکن باشد دندانپزشک از کشیدن دندان شیری در کودکان خودداری می

پالپکتومی دندان کودکان

پالپکتومی دندان کودکان

پالپکتومی دندان کودکان

لایه های دندان به ترتیب عبارتند از : مینا ، عاج ، پالپ كه در این مقاله می خواهیم درباره پالپ دندان و نحوه پالپکتومی دندان کودکان صحبت کنیم.

در داخل پالپ رگ های خونی و عصبی وجود دارند که توسط لایه عاج و مینای دندان محافظت می شود.

در مواقعی که مینای دندان که بسیار سخت می باشد دچار پوسیدگی شده و از بین برود ، پوسيدگى ها به عاج دندان مى رسد. اين اتفاق سبب خواهد شد كه دندان دچار حساسيت و درد در حين غذا خوردن شود.

دندانپزشک کودکان

دندانپزشک کودکان

دندانپزشک کودکان

دندانپزشک کودکان : بخش زیادی از بهداشت کودکان و مراقبت از آن ها، بهداشت دهان و دندان کودکان می باشد. بسیاری از والدین تصور می کند چون دندان های شیری کودکان دائمی نمی باشد پس نیازی به مراقبت ندارند، در صورتی که دندان های شیری نیاز به مراقبت بیشتری دارند.

دندان های شیری کودکان در تغذیه و لهجه و غیره تاثیر بسیاری دارند، از همه مهم تر این دندان ها محل را برای رشد دندان های دائمی محافظت می کنند به همین دلیل محافظت و مراقبت از دندان های شیری