متخصص ارتودنسی خوب

متخصص ارتودنسی خوب

متخصص ارتودنسی خوب : يكى از مهترين درمان هاى دندانپزشكى ، ارتودنسى است. ارتودنسى اولين تخصص دندانپزشكى است و اهميت انجام آن توسط درمانگر واحد صلاحيت بر كسى پوشيده نيست.

به طور كلى درمان هاى ارتودنسي به سه بخش مهم قابل تقسيم مى باشد:

١) ارتودنسي كودكان (اطفال) يا همان ارتودنسى پيشگيرى :

ديگر اهميت مراجعه و ويزيت زود هنگام ارتودنسى بر كسى پوشيده نيست. انجمن متخصصين ارتودنسى پيشنهاد مى كند كه اولين ويزيت ارتودنسى كودكان در سن ٧سالگى انجام شود. اگر بسيارى از مشكلات پيچيده ارتودنسى در زمان كودكى مورد