ارتودنسی اطفال

ارتودنسی اطفال

ارتودنسی اطفال : از سن ۷ _ ۶ سالگی ، می توان پیشگیری از ارتودنسی را آغاز کرد ، زیرا دندان ها و فک در این سن در حال رشد هستند و به همین علت مشکلاتی مثل فشردگی دندان ها را بهتر می توان درمان کرد ؛ طبق گفته دندانپزشک اطفال برای درمان تمامی مشکلات دندانی کودکان ، نمی توان زود اقدام کرد ؛ اما در بسیاری از مواقع ارتودنسی اطفال ، می تواند در آینده از بسیاری از هزینه ها جلوگیری کند.

مزایای ارتودنسی زود هنگام :

ارتودنسي