ترميم دندانهاي قدامي شيري كودك ٤ساله

ترميم دندانهاي قدامی شيری كودک

ترميم دندانهاي قدامی شيری كودک : کودکان از زمان تولد مجموعه کامل که شامل  ۲۰ دندان شیری می شود را دارند. این دندان ها در زیر لثه وجود دارند و در زمان مناسب رشد می کنند.

زمان رشد این دندان ها در کودکان متفاوت است.

برخی از والدین در این باور هستند که دندان های شیری به دلیل این که می افتند اهمیتی ندارند اما برای خوردن غذا، صحبت کردن، ظاهر صورت، سالم نگه داشتن آن ها اهمیت دارد.

نگه داری صحیح از آن ها اهمیت دارد زیرا آن