هماتوم رویشی

هماتوم رویشی

 

 هماتوم رویشی : کودکی ۹/۵ ساله، با شکایت از کبودی در ناحیه دندان نیش شيري سمت چپ فک بالا مراجعه کرد ، اما بيمار سابقه هيچگونه درد و ناراحتي را در اين ناحيه ابراز نكرده بود. در بررسي تاريخچه ، والدين بيمار ابراز كردند كه  اين ضايعه ٢ هفته قبل ايجاد شده و هيچگونه تغييري در اندازه ضايعه ايجاد نشده و هيچ علامتي نداشته است. اما ظاهر ضايعه براي والدين نگران كننده بود. در معاینه کلینیکی دندانهای آسیاب اول و دوم شیری همان سمت درمان عصب کشی و ترمیم